Tag: संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता

संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकता  | संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता | Scientism of Sanskrit language

संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकता | संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता | Scientism of Sanskrit language- संस्कृतभाषा एका वैज्ञानिकी भाषा अस्ति नास्ति अत्र कोऽपि संशय: । संस्कृतभाषाया: महत्वं तु प्राचीनकालात् एव अर्थात वैदिककाले संस्कृतभाषा…